Kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitamine

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osales lektorina Innove korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide koolitusprogrammis. Ettekandes käsitleti omavalitsuse hariduse arengukava koostamist, selle teadmistepõhisuse tagamist ja kasutamist juhtimisvahendina. Koos Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega tutvustati hariduse kavandamise praktikat ja saavutatut Tartus.

Veel uudiseid