Kohalike omavalitsuste iseolemine – kuidas edasi?

Geomedia logo

Portaal err.ee arvamusküljel ilmus Rivo Noorkõivu ja Mikk Lõhmuse ühisartikkel, mis käsitleb kohalike omavalitsuse finantsautonoomiat ja selle kasvatamise võimalusi. Haldusreformiga astuti suur samm tänapäevase kohaliku omavalitsuse poole, nüüd peame tegema muutuse mõtteviisis ning andma linnadele ja valdadele kohaliku elu lahendamiseks ka sisulise vastutuse.

Vaata: https://www.err.ee/1608925774/rivo-noorkoiv-ja-mikk-lohmus-kuidas-omavalitsuste-iseolemisega-edasi-minna

Veel uudiseid