Kohalike omavalitsuste rahvastikuprognooside arendus

Geomedia logo

OÜ Geomedia osaleb Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli konsortsiumis, mille eesmärgiks on IMO uuendusliku kalkulaatori arendamine, mis võimaldab koostada kohalike omavalitsuste ja riigi rahvastikuprognoose, et pakkuda abi otsustajatele, kes peavad hindama rahvastiku lühi- ja pikaajalisi mõjusid näiteks hariduse, majanduse kui sotsiaalpoliitika valdkondades. Välja arendatav kalkulaator on dünaamiline instrument/töövahend, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt läbi mängida erinevad rahvastiku arengustsenaariumid konkreetses kohalikus omavalitsuses.

Veel uudiseid