Kohalike omavalitsuste tegevus ettevõtluskeskkonna arendamisel

Geomedia logo

Geomedia esitas Rahandusministeeriumile töö lõppraporti "Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest". Selles keskenduti kohalike omavalitsuste ettevõtluskeskkonda arendavatele kodu- ja välispraktikatele ning exceli põhise finantstööriista loomisele, mis võimaldab arvutada ettevõtlusele suunatud tegevuste rahalist kasu. Töö sisaldab ka soovitusi kohalike omavalitsuste motiveerimiseks ettevõtluskeskkonda panustama. Tulemusi tutvustatakse seminaril, mis toimub 20. jaanuaril 2021.

Veel uudiseid