Kohalike omavalitsuste tulevik

Geomedia logo

Fookuses on kavandatav kohaliku omavalitsuse reform. Viimastel nädalatel on reformi seaduseelnõu arutelul ilmnenud mitmeid erinevaid lähenemisi. Üks erimeelsusi tekitanud teema on seotud osavalla mõistega. Kesksel kohal on selles teenuste osutamine ja lahendused kohalikule demokraatiale. Millised võiksid olla osavalla funktsioonid? Kuidas korraldada kohalike omavalitsuse ülesannete täitmine piirkondades? Millisel viisil kaasata kohalikke elanikke? Nendel teemadel aruteluks saab enam mõtteainest.

Vt Postimehe lugu: http://arvamus.postimees.ee/3587661/rivo-noorkoiv-ja-mikk-lohmus-osavald-pole-voluvits

Reporteritund: http://vikerraadio.err.ee/v/reporteritund/saated/4d49980e-0c8a-423e-a12d-5410676814bd/reporteritund-haldusreform

Veel uudiseid