Kohalike omavalitsuste ühinemiskõnelused

Geomedia logo

Geomedia töötajad osalevad kohalike omavalitsuste ühinemiskõneluste läbirääkimiste koostöös, sh nii konsultatsioonitöö kui uuringute läbiviimises. Konkreetsed ühinemispiirkonnad asuvad Järvamaal, Läänemaal ja Valgamaal. Ühinemiskõneluste raames on lisaks läbirääkimiste ettevalmistamisele ja läbiviimisele koostatud ühinemiste teadmistepõhisuse tarvis analüüse rahanduse, sotsiaalhoolekande ja hariduse valdkonnas. Samuti on analüüsitud koostöös partneritega varasemate ühinemiste tulemusi ja selle põhjalt tehtud ettepanekuid kohaliku omavalitsuse reformi läbiviimiseks. Käesoleval ajal selgitatakse kohalike kogukondade kaasamise külavanemate mudeli kasutamise võimalusi reformi läbiviimisel ja selle järgselt.

Veel uudiseid