Kohalike omavalitsuste ühinemiste ja ühise teenuseosutamise ettevalmistamise toetamine

Geomedia logo

Projekti „Kohalike omavalitsuste ühinemiste ja ühise teenuseosutamise ettevalmistamise toetamine“ raames koostati Siseministeeriumi tellimusel juhendmaterjal kohalike omavalitsuste ühinemise protsessi läbiviimiseks. Selles võetakse lühidalt kokku senine omavalitsuste vabatahtlik ühinemispraktika ja esitatakse dokumentide näidised, mis on vajalikud ühinemisprotsessi käigus koostada. Käsiraamatu autoriteks on Mikk Lõhmus, Georg Sootla, Rivo Noorkõiv, Kersten Kattai ja Jaan Lõõnik.

Vt: http://haldusreform.files.wordpress.com/2012/09/kov-c3bchinemiste-juhendmaterjal.pdf

Veel uudiseid