Kohaliku omavalitsuse arengukava koolitus

Geomedia logo

22. oktoobril 2015 toimus Geomedia koolitus Sotsiaalkindlustusameti töötajatele, kes tegelevad lastekaitse alase töö nõustamisega kohalikes omavalitsustes. 2016. aastal jõustuva lastekaitseseaduse muudatustega seadustatakse, et lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine oleks kajastatud ka kohaliku omavalitsuse arengukavas. Tegemist on lapse heaolu ja arengut toetava seisundi tagamisega, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud. Koolitus hõlmas arenguliste protsesside juhtimise erinevaid aspekte ja koolitatavad arutasid võimaluste üle toetada lapse heaolu mitmekihilise valitsemise koostöös.

Veel uudiseid