Kohtumine delegatsiooniga Armeeniast

Geomedia logo

Geomedia võõrustas 12. septembril 2016 delegatsiooni Armeeniast. Sellesse kuulusid esindajad Eurasia Partnerluse Fondist, Kogukondade Finatseerimise Juhtide Assotsiatsioonist, Informatsiooni Süsteemide Arengu ja Koolituse Keskusest ning mitmed ajakirjanikud. Kohtumise keskseks teemaks oli arutelu Eesti haldusreformi kogemustest ja kodanikeühenduste kaasamisest kohaliku elu juhtimisse. Arutleti kaasava poliitikakujundamise teemadel, eesmärgiga vältida ääremaastumist ja võimu kaugenemist elanikest. Delegatsioon külastas ka mitmeid haldusreformiga seotud riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi maapiirkondades.

Veel uudiseid