Kohtumine Noored Kooli liikmeskonnaga

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv kohtus Sihtasutus Noored Kooli liikmeskonnaga. Teemaks Eesti halduskorraldus ja regionaalareng. Koosarutleti Eesti tulevikutrendide üle ning vaeti riigi juhtimise tsentraliseerimise ja detsentraliseerimise erinevaid tahke. Kesksel kohal oli riigi juhtimises kohaliku omavalitsuse põhimõtte tugevdamine. Sihtasutus Noored Kooli tegutseb 2006. aastast ja liikmete visiooniks on, et iga laps Eestis saab väga hea hariduse, mis aitab tal avada oma potentsiaali ja tagab võimalikult laiad valikud elus.

Veel uudiseid