Kokkusaamine Siseministeeriumis

Geomedia logo

Siseministeerium korraldas 6. märtsil 2012 riigiasutuste töötajatele kokkusaamise, mille sisuks oli arutelu sotsiaalse infrastruktuuri ja regionaalstatistika teemadel. Kokkusaamise avas Siseministeeriumi REGO osakonna juhataja Priidu Ristkok. Ettekandega esines Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes tutvustas maakondade sotsiaalse infrastruktuuri planeeringute indikaatorite arenguid ja teemaplaneeringu võimalikke edasiarendusi „Eesti 2030+“ valguses. Regionaalstatistika kogumis- ja esitlusvõimaluste uuendustest rääkis Mihkel Servinski Statistikaametist.

Veel uudiseid