Kollokvium Tallinna Ülikoolis

Geomedia logo

22. detsembril 2021 toimunus Tallinna Ülikoolis kollokvium "Ülikool ja kohalik omavalitsus – ühised inimvara arendajad". Geomedia OÜ juhatuse esimees Rivo Noorkõiv andis ülevaate inimvara koolitamise ja arendamise mudelist ja selle rakendamise tegevuskavast. Eesmärk on luua eeldused KOV inimvara senisest tõhusamaks ja süsteemsemaks arendamiseks. Lähtutakse visioonist, mille kohaselt Eestis on spetsialiseerunud ja kompetentsed avaliku sektori teenistujad, kellel on vajalikud oskused riigi, st nii keskvalitsuse kui kohalike omavalitsuste strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, teenuste osutamiseks ning asjakohased ja piisavad võimalused nende ametialaste oskuste kaasaegsena hoidmiseks. Mudel peaks käivituma 2022. aastal.

Vt: https://www.tlu.ee/yti/meediavarav/blogid/ulikool-ja-kohalik-omavalitsus-uhised-inimvara-arendajad

Veel uudiseid