Kolm aastat haldusreformi seaduse vastuvõtmisest

Geomedia logo

Lõuna-Eesti Postimees avaldas Rivo Noorkõivu arvamusloo, mis tegi sissevaate kolme aasta möödumisest haldusreformi seaduse vastuvõtmisest Riigikogus. Nüüd, kui valdavalt reformi haldus-territoriaalne etapp on toimunud, on vaja muuta kohaliku valitsemise praktikat ja juhtimist. Oluline on murda rajasõltuvusi ja jätkata omavalitsuste võimekuste kasvatamist, anda neile suuremaid valikuvõimalusi kohaliku elu korraldamisel. Oluline on vähendada administratiivpiiride takistavat mõju, samas toetada kohalikku identiteeti. Otstarbekas on kujundada regionaalsel tasandil institutsionaalne võimekus arengu suunamiseks, moodustades näiteks mitmekihilised sotsiaal-majanduslikud nõukogud, kuhu on kaasatud omavalitsuste, ettevõtlusorganisatsioonide, kodanikeühenduste ja võtmeministeeriumite esindajad. Riigikogu poolt tuleks võtta vastu regionaal- ja kohaliku omavalitsuse poliitika aluspõhimõtted ja töötada välja kohaliku omavalitsuse arendamise pikaajaline strateegia.

Vt: https://lounapostimees.postimees.ee/6740200/rivo-noorkoiv-haldusreformi-kursil-tuleb-jatkata

 

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus ka Rivo Noorkõivu intervjuu, milles ta vastas ajakirjaniku küsimustele rahvastiku arengu tuleviku kohta võttes aluseks Statistikaameti maakondliku rahvastikuprognoosi aastani 2045. Positiivne on, et prognoos on varasemast helgem. Samas Kagu-Eesti kolmes maakonnas rahvastiku vähenemine jätkub. Tuleb ajada tarka kohapõhist poliitikat, mille osaks on ka tagasirände soodustamine.

Vt: https://lounapostimees.postimees.ee/6728227/rivo-noorkoiv-kagu-eesti-rahvaarvu-voivad-tulevikus-tosta-hiina-kliimapagulased

Veel uudiseid