Kolmas RegPol2 kool Velka Lomnicas, Slovakkias

Geomedia logo

19.-23. septembril 2016 toimus Slovakkias Velka Lomnicas kolmas RegPol2 kool, mis oli korraldatud RegPol2 konsortsiumi ning Slovakkia Tehnikaülikooli (STU) poolt. Konverentsi pealkirjaks oli “Ebavõrdsest kaugemale: strateegiad tasakaalustatud ruumiliseks arenguks” ning konverents keskendus teadmiste ja heade praktikate kasutamise julgustamisele Euroopas vähemarenenud piirkondades. Konverents pakkus võimalusi arutleda akadeemilise uurimistöö üle piirkondliku polariseerimise kohta mitte ainult loengu, seminari ning kollokviumi vormis, vaid ka kohtuda kohalike praktikutega. Ühe konverentsi osana olid korraldajad kutsunud kohale poliitikuid ja ametnikke, kes seletasid piirkondliku polariseerumise väljakutseid Slovakkias. Kuna konverents oli korraldatud perifeerses Kezmaroki piirkonnas Kõrg-Tatra mägedes, oli osalejatel võimalus külastada ka kohalikke algatusi, haridusasutusi ja sotsiaalseid ettevõtjaid, et õppida nende praktikatest ääremaastumise ja vaesusega võitlemisel. Konverentsi jooksul esitas Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof oma esialgseid uuringutöö tulemusi kahes ettekandes, mis keskendusid kriitilise diskursuse analüüsile ning ääremaade stigmatiseerimisele. Lisaks modereeris ta metoodika-alast seminari kvalitatiivse sisuanalüüsi teemal.

Rohkem informatsiooni saab <http://www.regpol2.eu/the-3rd-regpol%c2%b2school/

Veel uudiseid