Kompetentsimudelite loomine ja koolitusvajaduse uuring

Geomedia logo

Geomedia OÜ, LevelLab OÜ ja Balti Uuringute Instituut MTÜ viivad läbi uuringut "Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs". Eesmärgiks on linnade ja valdade põhitegevuse valdkondades kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamiseks järgneval 5-10 aastal. Töö on edasiarendus kohalike omavalitsuste ametnike kompetentsimudelite väljatöötamisele, mille Geomedia viis läbi 2015. aastal kui kaardistati ametnike kompetentsid omavalitsuste põhitegevuse neljas valdkonnas: haridus, sotsiaalia, arendustegevus ja ruumiline planeerimine. Käesoleva uuringuga lisanduvad mudelite loetellu keskkond, teed ja transport, majandus (varade valitsemine), kultuur, ettevõtluse arendamine ja noorsootöö.

Veel uudiseid