Kompetentsipõhine personalijuhtimine ja võrgustikupõhine koolitussüsteem

Geomedia logo

Postimees avaldas loo „Pilk betooni asemel inimesele“, mille autorid on Rivo Noorkõiv ja Ave Viks. Esitatakse ettepanek luua kohalikes omavalitsustes kompetentsipõhine personalijuhtimine ning moodustada võrgustikupõhine kohalike omavalitsuste ametnike arendus- ja koolitussüsteem. Töötajate koolitamine vajab muutust, mis tagab motiveeritud ning vajalike teadmiste ja oskustega töötajate olemasolu ja järelkasvu. Süsteemi loomise eelduseks on suure pildi nägemine ning omavalitsusüksuste institutsionaalsete ja töötajate arenguvajaduste tundmine. Täna on personalispetsialist ligi kolmandikus linnades ja valdades, neist täiskohaga personalijuht vaid ca 10% omavalitsustes. Valdavalt täidavad personaliga seotud ülesandeid valla- või linnasekretärid või nende abid (45%). Kokku on 79-s omavalitsuses tööl üle 5000 spetsialisti.

Vt täpsemalt:

https://arvamus.postimees.ee/7365803/rivo-noorkoiv-ja-ave-viks-pilk-tuleb-suunata-betoonilt-inimesele#_ga=2.134037193.635325222.1633291924-1638909391.1603112303

Veel uudiseid