Konverents „Euroopa päev Leaderiga“

Geomedia logo

9. mail 2012 toimus Tallinna lauluväljakul konverents „Euroopa päev Leaderiga“, mille keskmes oli Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme rakendamine. Sündmusel osalesid maaelu arengust huvitatud inimesed, kokku 260 osavõtjat. Mitmes sõnavõtus tõdeti, et piirkondade tervikliku arengu tagamiseks on oluline järgmisel programmperioodil Leaderi tegevustesse kaasata Euroopa Maaeluarengu Põllumajandusfondile lisaks ka regionaalfond, sotsiaalfond jt. Samuti pälvis tähelepanu Leader-lähenemise laiendamise vajadus linnapiirkondadesse. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv’u ettekandega saab tutvuda: http://www.maainfo.ee/public/files/2012-05-09-Rivo-Noorkoiv-ettekanne.pdf

Veel uudiseid