Koolitus uue omavalitsusüksuse moodustamiseks

Geomedia logo

Haldusreformi I etapi käigus ühines 160 kohalikku omavalitsust (47 ühinemispiirkonda). 23 omavalitsust täidavad Haldusreformi seaduses kehtestatud miinimumkriteeriumi 5000 elanikku ja 26 omavalitsust ei täida elanike arvu miinimumkriteeriumi ning ei taotle ühinemist. 19 omavalitsust 8 piirkonnas küll ühinevad, kuid ei täida miinimumkriteeriumi. Kokku on esimese etapi järgselt Eestis 100 omavalitsusüksust, 83 valda ja 17 linna. Kui Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ettepanekud sundliitmiseks peaksid jõustuma , siis jääb omavalitsusi 69 (58 valda ja 11 linna). Ilmselt on omavalitsusi tulevikus mõnevõrra enam, kuid konkreetsed lahendused selguvad peale seda kui omavalitsused on oma ettepanekud esitanud ja neid on kaalutletud. Seega valdav arv omavalitsusi peavad tegema ettevalmistusi ühinemiseks peale linna või valla volikogude valimisi oktoobris 2017. Selleks, et vajalik töö oleks hästi mõtestatud toimus 16. veebruaril 2017 omavalitsuste ametnikele ühe-päevane koolitus Jõulumäel, mille viis läbi Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Koolitusel keskenduti ühinemise ettevalmistusele, arutati konkreetsete tööde läbiviimist ja võimalikke lahendeid parema tulemuse saavutamiseks.

Veel uudiseid