Koostöö Läti Ülikooliga

Geomedia logo

Lätis Riia Ülikooli Geograafia kateedri eestvedamisel toimus kolme Balti riigi esindajate seminar, mis keskendus riikide ruumilisele sotsiaal-majanduslikule polariseerumisele ja ääremaastumisele, nende põhjustele ja sellest väljatulemise poliitikatele nendes riikides. Tõdeti, et alates taasiseseisvumisest on kõigi kolme riigi ruumimustris on toimunud olulised muutused tsentraliseerimise suunas, seda rahvastiku, majanduse ja institutsionaalse võimekuse valdkondades. Regionaalarengu kontekstis on tegemist on komplekse nähtusega, mille tundmine võimaldab pakkuda lahendusi regionaalarengu tasakaalustamiseks, seda ka globaalseid arenguid arvesse võttes.

Veel uudiseid