Kõpu poolsaare külade päev

Geomedia logo

Kõpu poolsaare traditsiooniline külade päev, suvine pidu, toimus Ojakülas 29 juulil 2017. Mitmekesise kultuuriprogrammi raames, mis sisaldas laulu, pillilugusid, mängu, näitust ja õpitubasid, pidas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ettekande haldusreformist ja kogukondade rollist kohaliku elu edendamisel täna ja tulevikus. Keskne on kujundada uues omavalitsusüksuses kogukonna eripärale kõige paremini vastav koostöömudel. Kõpu külade tuleviku seisukohalt on olulise tähtsusega, et alalistele elanikele lisaks kaastatakse kohalikku arendustegevusse suvilised. Harda Roosna, Kõpu piirkonna arendusseltsi Valguskiir juhatuse liikme initsiatiivil sai ettekandja hea impulsi kohtuda ka oma hõimlastega Kõpus, kelle juured ulatuvad Vana-Võrumaale.

Veel uudiseid