KOV e-küsitlus

Geomedia logo

Geomedia ja TTÜ Avaliku Halduse Instituut viivad juunis läbi kohalike omavalitsuste e-küsitlust eakate sotsiaalhoolekande ja jäätmemajanduse valdkondades, et selgitada võimalusi kohalike omavalitsuse üksuste osutatavate avalike teenuste ning täidetavate ülesannete ressursikasutuse ja kvaliteedi tõhustamiseks. Samuti soovitakse aru saada, et millised takistused tuleks kõrvaldada kohalike omavalitsuste vahelises koostöös.

Veel uudiseid