KOV juhtide koolitus

Geomedia logo

Geomedia töötajad osalevad Cumulus Consulting ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kohalike omavalitsuste sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna juhtide koolituse läbiviimises. Koolitus keskendub haldusreformi järgsetes omavalitsustes juhtimise kompetentside ja koostöövõrgustike arendamisele. Juhtidelt oodatakse uusi oskusi nii valdkonna arengute kui väljakutsete tundmisel. Elanikel on ootus, et kohaliku elu korraldus muutub kohtadel professionaalsemaks ja elanikukesksemaks. Oluline on kasvatada omavalitsusüksuste institutsionaalset võimekust pakkuda elanikele nende vajadustest lähtuvaid tõhusaid lahendusi.

Veel uudiseid