KOV juhtide koolitus

Geomedia logo

Konsortsium Geomedia OÜ, Cumulus Consulting OÜ ja Implement Consulting Group OÜ viivad läbi kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogrammi. Koolituse eesmärkideks on omavalitsuste juhtide teadlikkuse tõus kohaliku ja regionaalse tasandi arendamisel, sh oskus analüüsida arenguprotsesse, kavandada ja viia ellu strateegilisi muutusi ning korraldada kohaliku tasandi teenuseid tõhusalt, kvaliteetselt ja jätkusuutlikult. Koolitus toimub kuue moodulina, mille osadeks on teoreetiliste teadmiste laiendamine, praktiliste harjutuste ja konkreetsete juhtumianalüüside läbimängimine omavalitsusüksuse juhtimisel ning praktikutega kohtumised. Koolitusel on tähtsal kohal kohalike omavalitsuste juhtide võrgustikutöö. Omandatu kinnistamiseks osavõtjad lahendavad kodutöid, mis põhinevad arenguvajadustele vastuste otsimisel koduomavalitsuses. Ühe moodulina toimub õppereis Taani ja väliseksperdi poolt viiakse läbi juhtimise töötuba. Koolitust rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Veel uudiseid