KOV teenuste hindamise arendustegevus

Geomedia logo

Rahandusministeeriumi tellimusel viis Geomedia läbi portaali minuomavalitsus arendustegevusega seotud kohtumisi kohalikes omavalitsustes. Seminaride käigus arutati portaali arenguvajadusi, andmete esitamist ja kasutamist ning andmekvaliteeti. Samuti oli teemaks, mis suunas edasises tegevuses liikuda, et portaalis kasutatavad näitajad kajastaksid paremini teenuste osutamise olukorda ja milliseid muudatusi sellega seoses tuleks läbi viia.

Vt. https://minuomavalitsus.fin.ee/et

Veel uudiseid