KOV ühinemisarutelu Järvamaal jätkub

Geomedia logo

7. septembril 2015 toimus Paide linnavalitsuse saalis Järvamaa kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste teine kohtumine. Arutelu avas Paide linnavolikogu esimees, kes tutvustas kahe kohtumiste vahepeale jäänud arenguid. Kõnelusi vedas Geomedia konsultant, kes tegi ka ettekande, mis käsitles rahvastikutrende ja omavalitsuste majandustegevuse tulemusi Järvamaal. Samuti esitas ta kokkuvõtte omavalitsusjuhtidele saadetud küsimuste vastustest, mis iseloomustasid ühinemistega kaasneda võivaid olukordi ja nende lahendusi. Arutati teemasid, mida omavalitsusjuhid pidasid oluliseks maakondlikul tasandil käsitleda, et leida parimad lahendused Järvamaa tuleviku kujundamiseks. Koosolekul osalejate ühine seisukoht oli, et Järvamaa jaoks oluliste teemadega tuleb edasi minna. Selleks moodustati kuus töörühma. Konkreetsete teemade läbitöötamist alustatakse novembris. Vt. https://paide.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/JJRiUVP5TnyR/content/id/8583840?redirect

Veel uudiseid