KOV ühinemisseminar Pärnus

Geomedia logo

Pärnus toimus 14. jaanuaril 2016 Lääne-Harju valla moodustamise ühinemisläbirääkimiste visiooniseminar. Selle paneelis esines Goemedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutleti Kernu, Nissi ja Saue valdade ning Saue linna ühinemise olulistel teemadel: uue omavalitsusüksuse positsioneerumine Tallinna linnapiirkonnas, avalike teenuste parem osutamine, juhtimisstruktuuri ümberkorraldamine, kodanikuühiskonna areng ja osalusdemokraatia suurendamine. Kesksel kohal teemades olid senistest ühinemispraktikatest õppimine ja ühinemislepinguga seotud kokkulepped ning nende elluviimise tagamine. Kõigil osalejatel oli võimalus arutelus kaasa lüüa, ühinemisega seotud plusse ja miinuseid hinnata. Seminari rühmatöödes visioneeriti uue omavalitsuse tulevikupilti ja iseloomustati valla hüpoteetilist karakterit. Seminar aitas kaasa ka osalejate ühistunde kujundamisele ja võrgustumise arengule.

Veel uudiseid