KOV ühinemiste ekspertteenuse osutamine

Geomedia logo

Geomedia võitis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse riigihanke „Omavalitsusüksuste ühinemisi soodustava ekspertteenuse osutamine“. Hanke tulemusena on Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv valitud nõustama ühineda soovivaid kohalikke omavalitsusi. Kokku valiti pakkumuste seast seitse konsultanti, kes Rahandusministeeriumiga ja EASiga koostöös moodustavad meeskonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste tegevuste toetuseks. Tööde hulka kuuluvad kohalike omavalitsuste ühinemise läbirääkimiste protsessi juhendamine ja toetamine, analüüside ja ekspertiiside teostamine, ühinemislepingu koostamise juhendamine, võimalike mudelite/stsenaariumite rakendamise osas kokkulepete saavutamine ühiste teenuste osutamiseks või korraldamiseks ja ülesannete täitmise konsolideerimiseks, juhtimisstruktuuride väljatöötamine ja juriidiline tugi õigusaktide ühildamise teostamisel.

Veel uudiseid