KOV-võimekuse indeks

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi koostamine ja avalikustamine toimub Geomedia poolt juba viiendat aastat. Indeksi koostamise eesmärk on kohaliku omavalitsuse võimekuse taseme hindamine nende omavahelises võrdluses iga omavalitsusüksuse lõikes. Selle töö tulemusena on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005-2012. Käesolev indeksi aruanne iseloomustab omavalitsuste indeksi väärtusi perioodi 2009-2012 kohta ning esitab võrdluse perioodiga 2005-2008. Lisaks indeksile tutvustatakse analüüsi „Kohalike omavalitsuste vabatahtlikud initsiatiivid ettevõtluskeskkonna arendamise ja ettevõtluse toetamise suunal“.

Vt täpsemat: https://www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus/ https://www.siseministeerium.ee/public/KOVindeks_pohiraport.pdf  

Veel uudiseid