KOV-võimekuse indeks esitlus

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi analüüsi tutvustamine toimub reedel, 10. oktoobril 2014 kell 12.00. Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia koostab Siseministeeriumi tellimusel indeksit kuuendat aastat. Selle töö tulemusena on kohalike omavalitsusüksuste kohta loodud ühtsetest andmedefinitsioonidest lähtuv andmekogu, mis hõlmab aastaid 2005-2013. Käesolev KOV-võimekuse indeksi aruanne iseloomustab KOV indeksi väärtusi perioodi 2010-2013 kohta ning indeksi väärtuste võrdlust ja analüüsi perioodide 2006-2009 ja 2010-2013 lõikes.

Esitluse kava

11.30 Tervituskohv 12.00 Tervitussõnad, siseminister Hanno Pevkur 12.10 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi tutvustus, Rivo Noorkõiv (Konsultatsiooni- ja koolituskesksus Geomedia) 12.30 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks omavalitsusjuhi vaates 12.40 Kohaliku omavalitsuse võimekuse indeks ühinenud omavalitsuse juhi vaates, Mikk Lõhmus (Lääne-Nigula vallavanem) 12.50 Arutelu  

Selle ja eelmiste aastate analüüside ja presentatsioonide materjalidega saate tutvuda www.siseministeerium.ee/haldussuutlikkus.

KOV indeks leiab märkimist ESPON programmi Euroopa territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse vaatlusvõrgustiku trükises "Eesti värvid Euroopa kaardil" (2014). ESPON pakub Euroopa territoriaalsete trendide ja arengute jälgimiseks regionaalseid võrdlushinnanguid, ekspertanalüüse ja tulevikustsenaariume. Geomedia osales ka ESPON programmis projekti „Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region (BSR TeMo)“ töös, mille käigus arendati välja Läänemere riikide arengu seiresüsteem.

Vt. http://www.espon.ee

Veel uudiseid