Külalisuurija Geomedias

Geomedia logo

ITN RegPol² raames on Geomedias külas septembrist kuni novembrini 2015 Aura Moldovan. Ta on õppinud sotsioloogiat BabeS-Bolyai Ülikoolis Rumeenias ja Darmstadti Tehnikaülikoolis Saksamaal. Alates 2014 on ta nooremteadur ja doktorant BabeS-Bolyai Ülikoolis. Tema uurimustöö käsitleb seoseid territoriaalse mobiilsuse ja territooriumite sotsiaal-majandusliku polariseerumise vahel. Seoses Marie-Curie õppeprogrammiga RegPol² võrgustikus tutvub ta rändeuuringutega Eestis ja meie teadlaste tegevusega rände sotsiaal-majanduslike mõjude kohta, sh ääremaastumisega seonduvad analüüsid.

Veel uudiseid