Külavanemate Foorum

Geomedia logo

21. jaanuaril 2017 toimus Tallinnas külavanemate Foorum „Milline saab olema kogukonna hääl uues halduskorralduses?“, mille korraldajaks oli Eesti Külaliikumine Kodukant. Kokkusaamisel arutleti külavanemate toimimist ajas, nende rolli üle kogukondade arengus ja haldusreformi muutustes. Ettekandega esines riigihalduse minister Mihhail Korb. Toimus kuus teemakoda, millest ühte modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelu teemaks külavanemate koostöö ühinevates omavalitsustes. Kõikide mõttekodade töö tulemusena koostati ettepanekud külavanemate ja küla arendusseltside tegevuse paremaks toimimiseks Kodukant raames, et reageerida ühiskonnas toimuvatele muutustele ning olla kogukonnatöö tõhus eestvedaja.

Vt: http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/eesti-kulad-tahavad-oma-saatuse-ise-maarata-tana-toimub-ule-eestiline-kulavanemate-suurfoorum?id=76978252 http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/arutlus-kas-ja-kuidas-haldusreform-mojutab-iseotsustamist-kulades?id=76420541

http://digileht.maaleht.delfi.ee/uudised/rahvakusitlus-tehakse-ara-rahvaga-voi-ilma?id=76279163

Veel uudiseid