Külavanemate mudel

Geomedia logo

Geomedia analüüsib külavanemate mudeli kasutamist kogukondades. Analüüsi läbiviimise eesmärgiks on ennekõike üle-eestilise statistilise pildi saamine külavanemate arvu dünaamikast, nende ruumilisest paiknemisest maakondade ja külade lõikes. Võrreldakse aastaid 2004, 2012 ja 2016. Samuti selgitatakse külavanemate rolli kohalike kogukondade arengus ja võimalusi külavanematel põhineva kogukondliku mudeli kasutamiseks maaelu arengus. Teema on oluline ka kohalike omavalitsuste reformi läbiviimisel, et omada teadmisi kogukondade valmisolekust ja võimalustest läbi külavanemate olla enam kaasatud kohaliku elu küsimuste üle otsustamisse ja avalike funktsiooni täitmisesse. Külavanemate statistilised andmed pärinevad Eesti Külaliikumise Kodukant andmebaasist ja lähtuvad nende külavanema andmedefinitsioonist. Koostöös Kodukandiga iseloomustatakse ka külamajade ja küla arendusseltside paiknemist.

Veel uudiseid