Kuusalu valla rahvastikuprognoos

Geomedia logo

OÜ Geomedia koostas Kuusalu Vallavalitsuse tellimusel rahvastikuprognoosi aastani 2040. Selle käigus analüüsiti viimase 10 aasta rahvastikuarenguid vallas ja koostati neli tulevikustsenaariumi: baasstsenaarium, stabiilne stsenaarium, optimistlik stsenaarium ja tõenäoline stsenaarium. Noorte arv vanuses 0-14 jääb kuni aastani 2040 püsima 2019. aasta tasemel optimistliku stsenaariumi korral. Kõigis rahvastikuprognoosi stsenaariumites tööealiste elanike arv vallas väheneb ja pensioniealiste elanike osakaal elanikkonnastkasvab. Rahvastiku tuleviku seisukohalt on valla rahvastikupoliitika suurimaks väljakutseks soodustada noorte tagasirännet koduvalda peale kõrg- ja  kutsehariduse omandamist ja luua eeldusi noorte perede sisserändeks.

Veel uudiseid