Lääne-Harju valla haridusasutuste võrgu analüüs

Geomedia logo

Analüüsis on vaatluse all alus- ja üldharidusasutuste võrk Lääne Harju vallas. Keskendutakse haridusasutuste võrgu jätkusuutlikkuse selgitamisele tulenevalt rahvastiku arengu, haridusasutuste paiknemise ja kättesaadavuse ning alus- ja üldharidus omandamise võimalustest. Töö käigus viidi läbi Lehola koolimaja lasteaialaste ja kooliõpilaste vanemate e-küsitlus, mille eesmärgiks oli selgitada lastevanemate hoiakuid võimalike muutuste läbiviimiseks Lehola Koolis.

Veel uudiseid