Lääne-Harju valla koolivõrk

Geomedia logo

OÜ Geomedia koostab Lääne-Harju haridusasutuste võrgu analüüsi, eesmärgiga selgitada selle lahendamist vajavad probleemid ja väljakutsed keskpikas perioodis. Uues ühendvallas on kesksel kohal parimate haridusvõimaluste tagamine, seda arvestades ka haridusasutuste mõistlikku majandamist. Tegemist on kompleksanalüüsiga, mis haarab endasse rahvastikuprotsessid, haridusasutustes toimuva ja haridustöö üldise korralduse vallas. Koostöös omavalitsuse haridusspetsialistidega analüüsitakse võimalikke haridusstsenaariume ning viiakse läbi seminare, mille käigus sõnastatakse valla hariduse korralduse tegevuskava.

Veel uudiseid