Lääne-Nigula valla arengu kavandamine

Geomedia logo

Lääne-Nigula vallavalitsuse ja Geomedia koostöös toimub Lääne-Nigula valla arengukava uuendamine. Tegemist on endise kolme valla - Oru valla, Risti valla ja Taebla valla - baasil 27.10.2013 moodustunud uue haldusüksuse olukorra ja tuleviku mõtestamisega. Lisaks valdkondlike lähenemiste läbitöötamisele on oluline kujundada ühtne avalike teenuste süsteem ja tõhus võrgustikupõhine vallajuhtimine ning optimeerida seniste vallasutuste toimimine. Töö alustamiseks toimus esimene seminar, milles käigus lepiti kokku tööde teostamise põhiseisukohad ja ajakava.

Veel uudiseid