Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022

Geomedia logo

Lääne-Nigula valla ja Geomedia koostöös valmis Lääne-Nigula valla arengukava 2014-2022, mille vallavolikogu kinnitas. See on vallale esimene. Arengukava ühendab endised Risti, Taebla ja Oru valla andmed ja tulevikuvaate tervikuks. Eesmärk on luua parimad eeldused elanike heaoluks, tagada valla sihipärane ja tasakaalustatud areng läbi valdkondlike tegevuste koordineerimise. Arengukava koostamise käigus analüüsiti läbi ulatuslik materjal, tehti valla rahvastikuprognoos ning korraldati mitmeid kohtumisi sihtrümadega. Samuti arutati aktuaalseid teemasid seminaridel ja arengukava avalikul väljapanekul. Saadud sisenditel valmis konkreetne tegevuste ja investeeringute plaan neljaks aastaks. Seega on valla juhtimiseks loodud eesmärkidest lähtuv ja laiapõhjalisel konsensusel olev tegevusjuhis, mille elluviimise edu sõltub kõigi asjaosaliste panusest.

Veel uudiseid