Lääne-Nigula valla koolivõrk

Geomedia logo

Lääne-Nigula vallavalitsusega koostöös koostati Lääne-Nigula valla õpilaste arvu prognoos põhikooliastmes aastani 2030. Valla kvaliteetse hariduselu tarvis on oluline kujundada pikaajaline hariduselu korralduse kava. Keskset kohta etendab selles koolide tulevik. 19. veebruaril 2015 võttis Lääne-Nigula Vallavolikogu vastu otsuse Taebla Gümnaasiumi gümnaasiumiastme järk-järguliseks sulgemiseks. Lääne-Nigula vald soovib uue õpilaste arvule kohandatud Taebla koolihoone ehitamiseks taotleda raha meetmest „Põhikoolivõrgu korrastamine 2015-2020”.

Veel uudiseid