Lääne-Virumaa arengustrateegia

Geomedia logo

OÜ Geomedia konsulteeris Lääne-Virumaa arengustrateegia 2023-2030 koostamist ja aitas kaasa selle kokkupanemisele. Tänaseks on jõutud dokumendi avaliku väljapanekuni ja strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel:

https://www.virol.ee/avalikustamine

Veel uudiseid