Lääne-Virumaa tööstuse analüüs

Geomedia logo

Geomedia viis Lääne-Viru Arenduskeskuse tellimusel läbi analüüsi "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks". Töö koostamisel kasutati Statistikaameti, Äriregistri, Töötukassa ning Haridus- ja Teadusministeeriumi andmeid. Viidi läbi rida intervjuusid Lääne-Virumaa tööstusettevõtete tegevjuhtidega. Samuti toimusid intervjuud Rakvere Ametikooli, Kaubandus-Tööstuskoja ja üleriigiliste erialaliitude töötajatega. Töös tõdetakse tööstuse struktuurinihke vajadust. Igal ettevõttel on võimalusi tootmist efektiivistada või liikuda globaalses väärtusahelas soodsamale ja kõrgema lisandväärtuse loomist võimaldavale positsioonile. Sellise muutuse soodustamisele aitab kaasa üksikettevõtjate nõustamine ja koolitamine, neile äriks ja võrgustumiseks vajalike toetusvõimaluste pakkumine. Esimene samm ettevõtte tootlikkuse suurendamiseks on aga tema ärimudeli nüüdisajastamine. Alles seejärel saab ettevõtte valitud strateegiale tuginedes keskenduda toodete arendamisele ning tehnoloogia uuendamisele. Töökohtade kadu madal- ja kesk-madaltehnoloogilistes tööstusharudes, vajadus töökohtade kadusid kompenseerida ning liikuda kõrgema lisandväärtusega tootmise suunas ajendavad suunama jõupingutusi kesk-kõrgtehnoloogilise tootmise edendamisekisaks. Maakondliku arendustegevuse kõrval on vaja leida lahendus maavarade kõrgest kaevandustasust ja elektrienergia hinna kõrgest tasemest tulenevale ohule, mis nõrgestab mitmete Lääne-Viru suurte ettevõtete konkurentsivõimet naabermaade sarnaste ettevõtetega võrreldes. Oluline on saada selgus Lääne-Viru maavarade olukorrast ja nende tööstusliku kasutamise potentsiaalist.

Veel uudiseid