Lääne-Virumaa tööstuse uuring

Geomedia logo

Lääne-Virumaa majandusarengu ettepanekute tegemiseks viib OÜ Geomedia läbi maakonnas uuringut "Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks". Töö käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Milline on Lääne-Virumaa arengupotentsiaal tööstuse arendamiseks ja eeldused selle kasutamiseks arvestades Eesti ja maailmamajanduse trende;

  • Missuguste kitsaskohtade kõrvaldamine on maakonna arenguvaatest tööstuse arendamiseks kõige mõjusamad;

  • Missugused lahendused annavad piirkonniti tööstuse arengule kõige tugevama tõuke, loovad positiivse mõju majandusarenguks.

Töö käigus viiakse läbi intervjuusid ja fookusgruppe ettevõtete juhtidega, kohalike omavalitsuste töötajatega ja ettevõtlusspetsialistidega. Töö tellijaks on Lääne-Viru Arenduskeskus.

Veel uudiseid