Laekvere valla finantsstrateegia

Geomedia logo

Laekvere Vallavalitsuse ja Geomedia koostööna valmis Laekvere valla finantstrateegia, mis hõlmab eelolevat nelja aastat. Valla eelarve prognoosis on näidatud Laekvere valla põhitegevustulud ja –kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus põhiliikide lõikes ning netovõlakoormus koos seletuskirjaga.

Veel uudiseid