Leader talvekool

Geomedia logo

Haapsalus toimus 11.-12. jaanuaril 2013 MTÜ Järva Arengu Partnerid, MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Lõuna- Järva Koostöökogu traditsiooniline talveseminar. Keskenduti strateegia uuendamisprotsessile, hinnati lõppevat perioodi ja seati sihte 2014+. Tutvuti ka Kodukant Läänemaa LEADER tegevusega. Teemal „Kohaliku arengu strateegia: kogukondlik arengumudel“ esines kokkutulnutele Rivo Noorkõiv Geomediast.

Veel uudiseid