Liikumiskeskkonna areng Tallinnas

Geomedia logo

Rivo Noorkõiv ja Dago Antov avaldasid Eesti Statistika Kvartalikirjas 3/16 artikli „Liikumiskeskkonna areng Tallinnas: väljakutse ühistranspordile“. Kuna linnaelanike osatähtsus rahvastikus kasvab, siis kaasneb sellega suurenev tähelepanu liikumiskeskkonnas toimuvale linnade arengus, s.h ühistranspordi rolli tähtsustumine liikluses. Artiklis analüüsitakse, et kuidas maailmas tunnustatud liikumispõhimõtted kajastuvad Tallinna arengus ja milliseid tulevikusuundi ühistranspordi arendamisel pealinnas silmas peetakse, et tagada elanikele ühistranspordi teenuste kvaliteet, kasutusmugavus ja turvalisus. Tallinna linnaruumi säästlikumaks, ohutumaks ja inimkesksemaks muutmiseks, sh autoliikluse ohjeldamiseks, on pealinnas võetud kasutusele mitmeid meetmeid, eesmärgiga suurendada ühistranspordi konkurentsivõimet. Vaata: http://www.stat.ee/277643

Veel uudiseid