Linnade ja valdade päevad 2014

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste iga-aastane suurüritus toimus 26.-27. märtsil 2014. Seekord oli tegemist linnade ja valdade päevade 10. juubelisündmusega. Toimus arvukalt seminare, teematutvustusi ja arutelusid, mis hõlmasid väga erinevaid valdkondi. Kohalike omavalitsuste töötajatel oli hea võimalus kohtuda riigiasutuste ametnike ja poliitikutega, saada teavet oma kolleegidelt ning kuulata asjatundjate tegemisi. Geomedia esindaja modereeris keskkonnafoorumi raames teemasid, mis on seotud tasakaalu leidmisega keskkonna- ja maksueesmärkide vahel. Tegemist on ökoloogilise maksureformi osaga, kus kesksel kohal on erinevate majandussektorite kohanemine keskkonnasäästliku majandamise vajadustega. Samuti saadi ülevaade Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide Eesti rakenduskavast aastateks 2014-2020, mis käsitles keskkonnaalaste projektide rahastamist. Vt täpsemalt: http://www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad-2014/

Veel uudiseid