Linnade ja valdade päevad 2016

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus – Linnade ja Valdade Päevad - on traditsioon, mis kestnud juba üksteist korda. Seekordsel kokkusaamisel 16.-17 märtsil on mess-konverentsi põhiteemaks kohalik omavalitsus muutuvas maailmas. Kokkusaamise raames toimub kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja mitmeid diskussioone erinevatel teemadel, milles kestel on huvilistel suurepärane võimalus olla aktiivne ja kaasa mõelda. Viimastele aastatel on üritusel osalenud ka Eesti Vabariigi president ja paljud ministeeriumide ning riigiametite esindajad. Kontaktmessil osalevad ka ettevõtjad, kellel on kohtumised kohalike omavalitsuste juhtide, omavalitsusspetsialistide ning teiste avaliku sektori ametnike ja poliitikutega. Samuti on neil võimalus tutvustada oma tooteid ja teenuseid. Ürituse raames esines ettekandega Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes andis ülevaate külavanemate määratlusest ja nende ruumilisest paiknemisest Eesti kaardil, võrdlus 2004, 2012, 2016.  Samuti arutati külavanematega seonduvat kohaliku arengu kontekstis, sh omavalitsusreformi läbiviimisel.

Veel uudiseid