Linnade ja valdade päevad 2017

Geomedia logo

Kolmeteistkümnendat korda toimuvad „Valdade ja linnade päevad“ said teoks 15.-16. märtsil 2017. Mess konverentsi raames toimus kahel päeval arvukalt seminare, teematutvustusi ja diskussioone. Kuigi kohtumiste sihtrühmaks on ennekõike kohalike omavalitsuste juhid ja valdkondade spetsialistid, siis osalesid sellel ka riigiasutuste ja teiste avaliku sektori ametnikud, ettevõtjad ning poliitikud. Kõigil huvilistel oli suurepärane võimalus arutlustel osaleda ja kaasa mõelda. Foorumil „Haldusreform ja uued mustrid“ esines ettekandega ja osales paneeldiskussioonis Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Tema ettekanne „Kohalike omavalitsuste regionaalne koostöö - kuidas edasi?“ otsis vastuseid omavalitsuste ühistegevuse mõttele ja korraldusele haldusreformi järgsel perioodil. Regionaalpoliitiline retoorika maakonna/regiooni tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest on vaja kujundada tõhusaks regiooni poliitika elluviimiseks. Käivitada „regioonide Eesti“ ja luua selleks õiguslikud, finantsilised ja koostööd loovad mehhanismid omavalitsusliitude ja keskvalitsuse vahel.

Veel uudiseid