Lõimuv Eesti 2020 arutelu

Geomedia logo

Arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ koostamise aruteluseminar toimus 28. mail 2013 Rahvusraamatukogus. Toimusid ettekanded ja neljas töörühmas arutati lõimumiskava kolmel teemal: 1)lõimumise olemus, siht ja sidusrühmad, seotud poliitikad, 2)lõimumistegevuste eelissuunad ja 3) lõimumise valdkonna meetmed- kohanemine ja sidusus. Ühe töögrupi arutelu juhtis Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arutelu tulemused on sisendiks arengukava koostamise järgmistele etappidele.

Vt. www.integratsioon.ee http://www.integratsioon.ee/files/nr%2011%20-%20Noorkoiv.pdf http://www.integratsioon.ee/files/TT11.Ida-Virumaa regionaalsed erinevused_Noork%E2%80%B0iv_l%C3%85hikokkuv%E2%80%B0te.pdf

Veel uudiseid