Maa-apteekide toimimine

Geomedia logo

Riigikogu kantselei tellimusel valmis Geomedia uurimustöö, mis keskendus maa-apteekide toimimisele. Selgitati välja, kui paljud kohalikud omavalitsused maa-apteegi teenuste kättesaadavuse tagamisse panustavad ja millises vormis nad seda teevad. Teiseks, viidi läbi majanduslikud arvutused maa-apteekide toimimise tasuvuse määramiseks. Kolmandaks, hinnati kui palju on maa-apteeke, mis jäävad majandusliku tasuvuse piirist allapoole. Arvutuste põhjal koostati maa-apteekide jätkusuutlikkuse tüpoloogia. Tulemused näitasid, et ravimite kättesaadavuse kindlustamiseks maapiirkondades on oluline jätkata nii maa-apteekide võrgu kujundamist kui täiendada ravimüüki uute paindlike vormidega. Täname kõiki, kes uuringus osalesid ja koostöövalmidusega abiks olid!

Veel uudiseid