Maakogu Pärnumaal

Geomedia logo

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimus Kilingi-Nõmmel (Saarde vald) 26. septembril 2014 Maakogu. Tegemist olli väikese juubeliga, kuna Maakogu viidi läbi juba viiendat korda. Seekordse kohtumise põhiteemaks oli arengustrateegia Pärnumaa 2030+ tegevuskava uuendamisega seonduvate muutuste ja ettepanekute arutamine. Ettekanded käsitlesid Pärnumaa arengu seiret ja nelja läbimurdesuunda: avalike teenuste osutamist ja kodanikuühiskonda, teadmispõhist tootmist ja tarkade töökohtade loomist, turismi- ja puhkemajandust ning tehnilist taristut. Kokku oli ettekandeid 11. Esitlustele järgnenud arutelus käsitleti Pärnumaa arengut hariduse ja ettevõtluse seostes. Kokkusaamisel allkirjastati maakonna ühistranspordikeskuse asutamisleping. Päeva modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ koos tegevuskavaga esitatakse plaanide kohaselt Siseministeeriumile selle aasta novembri keskel.

Veel uudiseid